A nyári ügyelet idején az étkezés befizetésének rendje a következő:

Július hónapra:

-    2019. 06. 13. csütörtök 7-17 óráig
-    pótbefizetés: 2019. 06. 20. csütörtök 8-16 óráig

Augusztus hónapra:


-    2019. 07. 25. csütörtök 7-17 óráig
-    pótbefizetés: 2019. 07.26. csütörtök 8-16 óráig

Szeptember hónapra:


-    2019. 08. 22. csütörtök 7-17 óráig
-    pótbefizetés: 2019. 08. 28. szerda, a szülői értekezlet után


Kérem, hogy a fenti időpontokat kísérjék figyelemmel, mert csak a kijelölt napokon lehetséges az étkezés befizetése!
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tisztelt Szülők!

 

 A 2018 / 19-es nevelési évben is az étkezést ELŐRE (tárgyhónapot megelőzően), készpénzben kell befizetni.

Befizetés helye: 2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15. iroda, az óvodatitkárnál

A kijelölt pénztári napokon kell az étkezés árát befizetni. Ezeket a napokat, és a fizetendő összeget megjelenítjük a honlapon, kiplakátoljuk az ajtón.

Díjak:

 

100 %-os térítési díj: 475 Ft/nap

 

100% -os kedvezményben részesül:

Benyújtandó igazolás

a)      rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

Önkormányzati határozat

b)      tartósan beteg vagy fogyatékos

Szakorvosi igazolás MÁK formanyomtatványon

c)      családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

Szakorvosi igazolás MÁK formanyomtatványon

d)      családjában három vagy több gyermeket nevelnek

Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén

e)      nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

Gyámhatósági határozat

f)       családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb minimálbér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át (Ez 2019 –ban: 128 810.- Ft)

Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén

 

A szülő felelőssége, hogy a 100 % -os kedvezményre vonatkozó határozatokat, igazolásokat időben eljuttassa az óvoda titkárságára.

A megfelelő igazolás lejárta után 100%-os térítési díjat számítunk fel!

Étkezés igénylése, illetve betegség miatti lemondása:

Telefonon vagy személyesen fogadjuk el minden munkanapon 9 óráig, az átfutási idő 24 óra, (9 óra után 48 óra): 06-29-350-554, illetve e-mailben: mosolyovi.etkezeslemondas@gmail.com

A 100 %-os támogatásban részesülő gyermek szülője is köteles a hiányzási napokra eső étkezést lemondani!

Kérem Önöket, hogy az ebédbefizetés rendjét minden körülmények között tartsák be, mert a gyermekek étkezési befizetése a szülő felelőssége és az óvodai jogviszony alapfeltétele. Rendszeres késedelem vagy be nem fizetés esetén az óvodavezető értesítést küld az Önkormányzathoz az óvodai jogviszony felülvizsgálata érdekében. Közegészségügyi okból, ÁNTSZ rendeletek értelmében a gyermekek ebédje az óvodából nem vihető el.

Vecsés, 2018. 08. 21.                                                                        Pestiné Ujvári Terézia

                                                                                                                      Óvodatitkár

 

 

Befizetési időpontok a 2017 / 18 – as nevelési évben (előre láthatólag):

 

 

Étkezéses hónap

Befizetés

Pótbefizetés

Szeptember

2017. aug. 10. 7-17 óráig

1. 2017 aug. 29. Szülői ért. után                                       2. 2017. aug. 30.  8-16 óráig

Október

2017. szept. 14.  7-17 óráig

2017. szept. 21.    8-16 óráig

November

2017. okt. 12.     7-17 óráig

2017. okt. 19.       8-16 óráig

December

2017. nov. 16.     7-17 óráig

2017. nov. 23.      8-16 óráig

Január

2017. dec. 11.     7-17 óráig

2017. dec. 14.       8-16 óráig

Február

2018. jan. 11.     7-17 óráig

2018. jan. 18.       8-16 óráig

Március

2018. febr. 15.    7-17 óráig

2018. febr. 22.      8-16 óráig

Április

2018. márc. 14.  7-17 óráig

2018. márc. 22.    8-16 óráig

Május

2018. ápr. 12.     7-17 óráig

2018. ápr. 19.       8-16 óráig

Június

2018. máj. 10.    7-17 óráig

2018 máj. 17.       8-16 óráig