Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch

     a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
német nemzetiségi óvodapedagógus / óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.11.08 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Kisfaludy utca 13-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Köznevelési Törvény, az ONOAP, az Óvoda Pedagógiai Programja és a Munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus / óvodapedagógus,
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Kovácsné d'Elhougne Ilona részére a mosolyorszagovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mosolyorszagovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 8.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch

  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

német nemzetiségi óvodapedagógus / óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Kisfaludy utca 13-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Köznevelési Törvény, az ONOAP, az Óvoda Pedagógiai Programja és a Munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Kovácsné d'Elhougne Ilona részére a mosolyorszagovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 8.