Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch

  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch

német nemzetiségi óvodapedagógus / óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.11.08. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Kisfaludy utca 13-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Köznevelési Törvény, az ONOAP, az Óvoda Pedagógiai Programja és a Munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•- Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus / óvodapedagógus

- büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•- fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Kisfaludy utca 13-15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30/2019., valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus / óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Kovácsné d'Elhougne Ilona részére a mosolyorszagovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.mosolyorszagovi.hu - 2019. január 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mosolyorszagovi.hu honlapon szerezhet.

 


 

 

Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch

                 a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch

német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Kisfaludy utca 13-15.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Köznevelési Törvény, az ONOAP, az Óvoda Pedagógiai Programja és a Munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
  • büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Kovácsné d'Elhougne Ilona részére a mosolyorszagovi@gmail.com E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------