Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch

német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.11.08. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Kisfaludy utca 13-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Köznevelési Törvény, az ONOAP, az Óvoda Pedagógiai Programja és a Munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

 

        büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

       fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

    Elektronikus úton Kovácsné d'Elhougne Ilona részére a mosolyorszagovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mosolyorszagovi.hu - 2018. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mosolyorszagovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 26.