Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch
                
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Vecsési Mosolyország Óvoda

német nemzetiségi óvodapedagógus / óvodapedagógus


munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023.11.04. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Pest megye, 2220 Vecsés, Kisfaludy utca 13-15.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Munkáját az ONOAP és az intézmény Pedagógiai Programja alapján végzi. Csapatmunka, együttműködés.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus/óvodapedagógus


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
          Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség(ek)et, képzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata. Érvényes erkölcsi bizonyítvány. Covid oltási védettségi igazolás. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék és személyes adatait kezeljék.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 24. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 14.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kuni-Schiszler Katalin nyújt, a 0629350554 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
        Elektronikus úton Kuni-Schiszler Katalin részére a mosolyorszag.helyettes@gmail.com E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 21.