Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch

 

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vecsési Mosolyország Óvoda

német nemzetiségi óvodapedagógus/óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.08.12. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Kisfaludy utca 13-15.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkáját az ONOAP és az intézmény Pedagógiai Programja alapján végzi. Csapatmunka, együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus/óvodapedagógus,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség(ek)et, képzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata. Érvényes erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék és személyes adatait kezeljék.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné d'Elhougne Ilona nyújt, a 0629350554 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Elektronikus úton Kovácsné d'Elhougne Ilona részére a mosolyorszagovi@gmail.com E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

        www.mosolyorszagovi.hu - 2022. május 6.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mosolyorszagovi.hu honlapon szerezhet.