Tisztelt Szülők!

 

A 2022/23-es nevelési évben is az étkezést ELŐRE (tárgyhónapot megelőzően), átutalással kell kiegyenlíteni,minden hónap 15. napjáig.

Díjak:

 

100 %-os térítési díj: 775 Ft/nap

 

100% -os kedvezményben részesül:

Benyújtandó igazolás

a)      rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

Önkormányzati határozat

b)      tartósan beteg vagy fogyatékos

Szakorvosi igazolás MÁK formanyomtatványon

c)      családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

Szakorvosi igazolás MÁK formanyomtatványon

d)      családjában három vagy több gyermeket nevelnek

Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén

e)      nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

Gyámhatósági határozat

f)       családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb minimálbér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át (Ez 2022 – ben: 172 900.- Ft)

Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén

 

A szülő felelőssége, hogy a 100 % -os kedvezményre vonatkozó határozatokat, igazolásokat időben eljuttassa az óvoda titkárságára.

A megfelelő igazolás lejárta után 100%-os térítési díjat számítunk fel!

Étkezés igénylése, illetve betegség miatti lemondása:

Telefonon vagy személyesen fogadjuk el minden munkanapon 8:30 óráig, az átfutási idő 24 óra, (8:30 óra után 48 óra): 06-29-350-554, illetve e-mailben: mosolyovi.etkezeslemondas@gmail.com

A 100 %-os támogatásban részesülő gyermek szülője is köteles a hiányzási napokra eső étkezést lemondani!

Kérem Önöket, hogy az ebédbefizetés rendjét minden körülmények között tartsák be, mert a gyermekek étkezési befizetése a szülő felelőssége és az óvodai jogviszony alapfeltétele. Rendszeres késedelem vagy be nem fizetés esetén az óvodavezető értesítést küld az Önkormányzathoz az óvodai jogviszony felülvizsgálata érdekében. Közegészségügyi okból, ÁNTSZ rendeletek értelmében a gyermekek ebédje az óvodából nem vihető el.

Vecsés, 2022. 08. 23.                                                                        Pestiné Ujvári Terézia

                                                                                 

 

ÉTKEZÉS FIZETÉSE ÁTUTALÁSSAL

 

Az étkezés díját kizárólag átutalással lehet kiegyenlíteni. Kérjük, hogy az alábbi tudnivalókat figyelmesen olvassák el!

- minden hónap 5. napjáig elkészül az átutalásos számla, melyet e-mailben megküldünk a szülőknek a megadott e-mail címre,

- minden hónap 15. napja a fizetési határidő,

- pontos összeget kell utalni, kerekítés nélkül

- közleményben a számla sorszámára kell hivatkozni, ami a számla jobb oldalán, a név alatt található. (kérjük más adatot ne tüntessenek fel a közleményben)

- kedvezményezett neve:  Oktatási Intézmények Központi Konyhája

- számlaszám: OTP Bank 11742283-16795097-10020009