Óvodai Pedagógiai Programunk

"A szülő adófizető állampolgár, s elvárja, hogy gyermekük egyszeri megismételhetetlen óvodáztatását magas szakmai színvonalú pedagógiai környezetben tehesse meg. Ide a körzeten kívüli családok is szívesen hozzák gyermeküket, s ezzel együtt a jó munkaerő is ide koncentrálódik. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az intézmény önálló arculatának megteremtése és megismertetése." - Benedek István.

Pedagógiai Programunkat
Pdf formátumban megtekinthetik itt

 

Rövidített óvodai programunk:


A Vecsési Mosolyország Óvoda Pedagógiai Programja (röviden)

 „A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen.” - Hermann Alice –

Immár 20 éve, hogy nevelőtestületünk élve a törvény adta lehetőségekkel, a már meglévő tapasztalatait felhasználva saját helyi óvodai pedagógiai programot (PP) készített, melyet szakértői javaslat alapján a fenntartó elfogadott és használatát engedélyezte. 2013-ban a programot a megfelelő szabályozások szerint módosítottuk, mely 2013. 09. 01-től, a Mosolyország Óvoda Pedagógiai programja nevét viseli. Német nemzetiségi óvoda lévén, az országos alapprogram mellett a nemzetiségi nevelés alapelvei is megvalósulnak nevelőmunkánkban.

    Nevelésünk tartalma alapvetően három elemre épül:

 • A gyermekek sokoldalú testi-lelki fejlesztésére, a mozgásra
 • A Kétnyelvű kommunikációs képesség fejlesztésére magyar és német nyelven
 • Mindezt játékosan, játékba integrálva.

ezt egészíti ki a környezettudatos értékrend továbbítása, Zöld Óvoda vagyunk.

 Céljaink, feladataink:

 • A gyermeki személyiség egyénre szabott sokoldalú, harmonikus fejlesztése, szeretetteljes, biztonságot nyújtó óvodai légkör biztosítása
 • Testi-lelki kibontakoztatás, mozgásra-kommunikációra épülő tevékeny boldog élet megteremtése
 • Nyelvi képességek megalapozása, magyar és német szókincs tartalmi bővítése, a magyar és a német nyelv gyakorlása
 • A családdal történő együttnevelés
 • Játékba integrált fejlesztés, ismeretátadás

Szeretnénk az Óvodát továbbra is „Óvodának” megőrizni és nem szeretnénk „kisiskolát” fejleszteni belőle, hisszük és tudjuk, hogy az óvodáskor legelemibb tevékenysége az önfeledt játék.

A játék során minden képesség fejleszthető.  A játékba ágyazott fejlesztést tartjuk tehát mindenképp legalapvetőbbnek. A gyermek, utánzással sajátítja el a szokásokat, szerepeket, melyek a szocializáció fontos elemei, kapcsolatuk a felnőttekkel bizalomra kell, hogy épüljön.

Intézményünkben ezért a nevelőmunkát vegyes csoportokban végezzük, ahol a testvérek segíthetik egymás beszokását az óvodai életbe, a nagyobbak gondoskodhatnak a kisebbekről, így kialakulhat egy nyugodtabb, családiasabb légkör.  A tevékenységek szervezése nagy körültekintést igényel, de a gyermekek komfort érzete gyorsan kialakul ebben a csoportformában, hiszen közelebb áll a családi miliő formájához. Nevelőközösségünk folyamatosan megújulni képes és egyben magában hordozza, azokat az értékeket, tradíciókat melyek egy gyermek egészséges fejlődéséhez elengedhetetlenek.

Tevékenységi formáink mindenkor az óvodáskorú gyermek igényeihez mértek:

énekes-dalos játékok, ének-zenei alapismeretek fejlesztése, vizuális nevelés, vizuális technikák elsajátítása, anyanyelvi nevelés, mese-vers, mondóka, matematikai ismeretszerzés, megtapasztalás, környezet megismerése, környezettudatos nevelés, környezetvédelemre nevelés, testi és mozgás kultúra fejlesztése, német nemzetiségi hagyományőrzés, séták, kirándulások, pónilovaglás, vallás és hitoktatás, kreatív kézműves délutánok, gyógypedagógiai-, logopédiai fejlesztés,

Elérhetőségeink: Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch

2220, Vecsés, Kisfaludy u. 13-15.

Tel.: 06-29/350-554

e-mail: mosolyorszagovi@gmail.com

www.mosolyorszagovi.hu

 

       Erziehungsprogramm Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch

      

Für die Kinder sind Sicherheit, die Liebe und Das Spiel die Wichtigsten. Unser Erzieherin - Team hat viele Erfahrungen in diesem Thema gehabt. Vor 10 Jahren  haben wir unser eigenes Erziehungsprogramm geschafft. Unser Kindergarten ist  seit 1973 ein nationalitäter Kindergarten, so haben wir den Landesgrundsatz der Minderheiten vor Auge gehaltet, der muss in unserer Erziehungsarbeit verwirchlicht sein.

Das Ziel unseres Programm: Das vielseitig gebildete Kind mit guten seelischen - körperlichen und geistlischen Fertigkeiten und Fähigkeiten.

Die Aufgaben unserer Erziehung sind die folgenden: 
Die Kommunikationsfähigkeit der Kinder mit muttersprachlicher Erziehung  zu schulen.
Körperliche – seelische Bildung und Förderung der Kinder.

Die Ziele und Aufgaben werden in verschiedenen Tätigkeiten   verwirklicht. Diese sind: Spiel- Bewegung
   Traditionspflege: Tanz, Blasmusik, Kreisspiele, Reime
   einige alte Bräuche /Strudelessen, Osterei-Laufen/
    berühmter Sauerkraut,
  Lernen im Spiel: Die Umwelt aktív Kennenlernen
                               Literatur   im Leben des Kindes
                               Bildnerisches Gestalten
Diese verschiedene Tätigkeiten sind im Rahmen unserer Erziehungsaufgaben:       

 • Zweisprachige  muttersprachliche Erziehung: auf ungarisch und auf deutsch.
 • Körperliche- seelische Förderung
 • Gewöhnung der gesunden Lebensführung
 • Die Eingewöhnung der Kinder
 • Die Verpflegung der Kinder
 • Verschiedene Bewegungs möglichkeiten: Tanz, Schwimmen, Ausflüge
 • Sportbeschäftigungen

 

Diese Tätigkeiten werden im Tagesablauf mit einzelnen Kindern, mit Mikrogruppen oder mit der ganzen Gruppe verwirklicht. Bei uns ist das Spiel das wichtigste, weil das Spiel eng zur Kindergartenalter  gehört. Sehr wichtig ist das Nachahmen der Kinder. Wir beschäftigen deswegen in altergemischten Gruppen. So können die ältere Kinder für die Kleineren helfen. Mit sprachlichem und mit ausgeprägtem Metakommunikationssystem werden die Grundbedürfnisse der Kinder--Liebe, Zusammengehörigkeit, gefühlsbetonter Kontakt zwischen Kinder und Kindergärtnerinnen--  täglich erfüllt. So können die neue Kinder ohne psychologische Belastung in der Gruppen spielen und in den verschiedenen Tätigkeiten teilnehmen. Die altergemischte Gruppe ähnelt zur Familie und die Kinder können zur Sozialisation gehörende Fähigkeiten, wie Toleranz, Helfen für die Kleinere, Zusammenhörigkeit, Aufmerksamkeit - ohne Hemmungen üben.

Mit diesem Erziehungsprogramm werden die Kinder vielseitig zur Schule vorbereitet.

 

Kontaktinformation: Vecsési Mosolyország Óvoda – Kindergarten KInderlachen in Wetschesch
          Ungarn
2220, Vecsés, Kisfaludy str. 13-15.
           Tel.: 06-29/350-554
           e-mail: mosolyorszagovi@gmail.com
Gliedinstitution: Ungarn
           2220, Vecsés, Tompa str. 25.
           Tel.: 06-29/352-433
Web: www. mosolyorszagovi.hu