Felhívjuk a Szülők figyelmét,

hogy a koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési  intézményekben  továbbra is biztosítjuk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a szerinti intézményi gyermekétkeztetést.
Ez elsősorban az ingyenes, kedvezményes igénybevételre jogosult, valamint az óvodai gyermekfelügyeletet igénybevevő gyermekek  részére biztosított.
Az óvodában a 
    - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
    - a tartósan beteg vagy fogyatékos,
    - a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek és a
    - minimálbér 130%-át meg nem haladó egy főre eső havi jövedelemmel rendelkező családban élő, gyermekek részére.

Kérjük a Szülőket, hogy az óvoda zárt facebook csoportjaiban  jelezzék, hogy igénybe kívánják-e venni az étkezést: IGEN/NEM.

Ezt a jelzést folyamatosan megtehetik  e-mailben, vagy telefonon is óvodánknak!