KÖZLEMÉNY
AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL


Vecsés Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy városunkban az önkormányzati fenntartású óvodákba a 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás során a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a következőképpen kell eljárni:

1.    A kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartóval egyeztetett módon – 2020. április 21-ig felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette. Ez azon gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, azaz a 2020/2021. nevelési évben „óvodakötelezettek”.
A mellékelten csatolt Óvodai beiratkozás adatlapja nyomtatványt kérjük lehetőség szerint csak elektronikus úton megküldeni az érintett óvoda vezetője részére. Ennek megküldése meggyorsíthatja a beiratkozás folyamatát, a kapcsolatfelvételt a Szülőkkel, mert az intézmény az Oktatási Hivatal által megküldött lista alapján kizárólag lakcím szintű elérhetőséggel rendelkezik.
Óvodai beiratkozás adatlapja letölthető


Óvodai beiratkozás adatlapja
PDF  formátumban megtekintheti itt

Word formátumban megtekinheti itt

2.    Ha a Szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor a mellékelt Szándéknyilatkozatot lehetőség szerint elektronikus úton 2020. április 17-ig eljuttatja az általa választott óvoda vezetője részére.
Az óvoda a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a Szülőt, és a gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét.
Szándéknyilatkozat letölthető


Szándéknyilatkozat
PDF  formátumban megtekintheti itt

Word formátumban megtekinheti itt


Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt.

Az óvodák felvételi körzetei megtekinthetőek a www.vecses.hu honlapon.

Az önkormányzati fenntartású óvodák elérhetőségei:
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda  
(2220 Vecsés, Fő út 83., tel.: 06-29/350-310 http://www.falusiovi.hu
E-mail: info@falusiovi.hu)
Vecsési Mosolyország Óvoda
(2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15. 06-29/350-554 http://www.mosolyorszagovi.hu
E-mail: mosolyorszagovi@gmail.com)
Bálint Ágnes Óvoda
(2220 Vecsés, Toldy F. u. 31. tel.: 06-29/350-147 http://www.balintagnesovoda.hu
E-mail: balintagnesovi@gmail.com)
Vecsési Tündérkert Óvoda
(2220 Vecsés, Halmy József tér 1. 06-30/668-7006 http://www.tunderkertovoda.hu
E-mail: vecses.tunderkertovoda@gmail.com)

Vecsés, 2020. április 7.                               
                                                                                 Vecsés Város Önkormányzata