Tájékoztató óvodai szociális segítő
tevékenységi köréről

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 -   Óvodákhoz köthető problémák

pl.: szorongás, képességbeli nehézségek, motiválatlanság, konfliktus a társakkal, konfliktus az óvodapedagógusokkal, magatartási problémák…

   - Gyermeknevelési kérdésekben

pl.: önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok, családon belüli kommunikáció javítása, motiváció felismerése, motivációs eszközök...

  -  Családon belüli problémák

pl.: konfliktus a szülő- gyermek viszonyban, testvér konfliktus, bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, gyász, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat, függőség, internet- és játékfüggőség…

Hogyan tud segíteni az óvodai szociális segítő?

-  Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés a gyermekkel, segítségnyújtás a probléma kezelésében, melynek célja a gyerekek támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében, életkorhoz igazodóan.

-  Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet egyéb problémát okozó területein, óvodai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermekneveléssel összefüggésben.

-  Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus közötti hatékony kommunikáció elősegítésének érdekében, ha szükséges.

-  Szükség esetén közvetít a pedagógus-gyermek, gyermek-gyermek, gyermek-szülő, kapcsolatokban annak érdekében, hogy a lehetséges konfliktust elkerüljék, vagy már meglévő konfliktus helyzetet feloldjanak.

-  Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról és hozzájuk tapadó kötelezettségekről, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről és az ezekben szokásos eljárásrendről, lehetőségekről, pl.: segíti a kapcsolatfelvételt, időpont egyeztetést, nyomtatványok kitöltését.

-  Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.

-  Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

-  Aktívan részt vesz az óvoda közösségi tevékenységében, rendezvényein, prevenciós, játék, tematikus beszélgető csoportfoglalkozásokat is szervez.

-   Tevékenységeit jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően a KENYSZI rendszerben rögzíti

Az óvodai szociális segítőt a gyermek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsadásra van szükségük a problémájuk megoldásában.