Vecsési Mosolyország Óvoda Intézkedési Terv
A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL


Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor, figyelembe véve az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA által kiadott további intézkedési feladatokat. A módosításokról intézményünk dolgozói tájékoztatást kapnak. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.
Óvodánkban a következő óvintézkedések vannak életben:
- A Gyermekek testhőjét 2020. október 1-jétől mérjük.
- 1 fő Szülő/nagykorú kísérő az öltözőkben kialakított mérési pontig kísérheti a Gyermeket.
- A Szülőnek/nagykorú kísérőnek KÖTELEZŐ a MASZK VISELÉSE!
- Az 1 fő Szülő/nagykorú kísérő törekedjen arra, hogy minél kevesebb időt töltsön óvodánkban!
- Amennyiben a nap folyamán az óvodapedagógus a gyermeken betegség tüneteit észleli, a szülőt értesíti, akinek haladéktalanul haza kell vinnie a gyermeket!
- A betegség gyanújával hazaküldött gyermek szülője az óvodai ellátást ismét csak akkor kérheti, ha a gyermek háziorvosától igazolást hoz, hogy a gyermek a közösséget újra látogathatja, és egészséges.
- Ügyeljenek arra, hogy épületben az 1,5 méteres távolságot tartsák be!
- Egyszerre ne tartózkodjanak sokan az óvoda épületében, várjanak türelemmel!
- Használják a bejáratnál található kézfertőtlenítőt!
1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS
1.1 Óvodánkban időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézmény vezetősége ellenőrzi a takarítások végrehajtását.
1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
1.3 A gyermekek ágyneműit hetente az óvodában mossuk.
1.4. A gyermekek pizsamáját hetente hazaküldjük otthoni mosásra!
1.5 Az óvodai zsákot minden páros hét péntekén szintén hazaküldjük mosásra! (először szept. 18-án)
1.6 A takarítást, fertőtlenítést a munkaköri leírásban foglaltak szerint kell végrehajtani!
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
 2.1 Óvodánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. A nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
2.2 A szülők amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
2.3 A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
2.4 Az a gyermek, vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.
2.5 A megfelelő védőtávolság betartása a felnőtteknek különösen fontos a folyosón, az irodában; a gyermekeknek a mosdónkban szintén fontos, ez utóbbiból kifolyólag külön időbeosztás készült székhelyünkön, hogy elkerülhető legyen a csoportosulás. A gyermekek csoportonként csúsztatott időpontban kezdik meg az udvarról való bejövetelt, így a mosdóban való teendőket, ebédeltetést is.
2.6 Az első félévben esedékes, nagy létszámú gyermek vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: Őszbúcsúztató ünnepség, karácsonyi kreatív készülődés szülőkkel, szülőkkel való közös karácsonyi ünnepély, színházlátogatás kulturális események) programok elmaradnak. ld. Nevelési év rendje folyamatosan aktualizálva a honlapunkon.
2.7 A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás online formában zajlik, amennyiben az óvodában a szülők a nevelőkkel beszélgetnek, ügyeljenek a rövid kontaktidő betartására és szigorúan maszkban tegyék!
2.8 A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken, valamint a gyermeket kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig.
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
3.1 Óvodánk mindkét telephelyének bejáratánál vírusölő hatású automata kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét! (a gyermekek esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
3.2 A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek testhőmérsékletének mérése érkezéskor. ld. fentebb 1. oldal.
A döntés értelmében a foglalkoztatott is csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C).
Gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
3.3 A testhőmérséklet-mérést pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók egyaránt végezhetik.
3.4 Az óvoda helyiségeiben biztosítani kell a szappanos kézmosási-, vagy a vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséget. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata kifejezetten kerülendő.
3.5 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
3.6 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
3.7 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
3.8 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
3.9 Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
3.10 Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza.
3.11 Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására.
4.3 Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen, erre külön időbeosztás készült. (ld. csoportokban)
4.5 Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.
4.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítanunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk.
4.8 Az óvodai étkeztetés során szakaszos, időben elkülönített, csoportonkénti ebédeltetést, valósítunk meg. Az adott csoportok takarítására, fertőtlenítésére az étkezés(eke)t követően is fokozott figyelmet fordítunk.
5. GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
5.1 Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek, cukorbetegség) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük, ez vonatkozik a vele egy háztartásban élő testvérekre is. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
5.2 Ezen időszakban a gyermek az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási forma mellett részt vehet az óvodai fejlesztésben. Online óvodai csoportok felülete folyamatosan használatban van a szülők tájékoztatása végett.
5.3 A külföldről érkező gyermek intézményünkbe való belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges.
5.4 A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. A fentiekre vonatkozó konkrét szabályokat Óvodánk Házirendje tartalmazza.
6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
6.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
6.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
6.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
6.4 A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
6.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
7.1 A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata. Amennyiben egy köznevelési intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát monor.nepegeszsegugy@pest.gov, (érintette neve, telefonszáma) valamint a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen az Emberi Erőforrások Minisztériumát (érintettek száma, státusza, gyermek esetén az érintett csoport neve) haladéktalanul tájékoztatni kell.
7.2 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
7.3 A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 9 CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.
7.4 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a rendkívüli szünet a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, az intézmény a fenntartóval egyeztet.
7.5 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

 
1.    számú melléklet
A takarítással kapcsolatos feladatok.
Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
- játékok, sporteszközök tisztítására;
- radiátorok, csövek lemosására;
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;
- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;
- pókhálók eltávolítására;
- rovar- és rágcsálóirtásra; csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon. A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.