KÖZLEMÉNY

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

Vecsés Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy városunkban az önkormányzati fenntartású óvodákba a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozásra az Emberi Erőforrások Miniszterének 19/2021. (III.10.) EMMI határozata alapján kerül sor:

 

  1. A kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvodába 2021. május 14. napjáig - elektronikus úton - jelezzék a Tisztelt Szülők gyermekük óvodai felvétele iránti kérelmüket az Óvodai beiratkozás adatlapja nevű nyomtatvány benyújtásával.

Ez azon gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, azaz a 2021/2022. nevelési évben „óvodakötelezettek”.

Az Óvodai beiratkozás adatlapja nyomtatványt kérjük lehetőség szerint csak elektronikus úton megküldeni az érintett óvoda vezetője részére. Ennek megküldése meggyorsíthatja a beiratkozás folyamatát, a kapcsolatfelvételt a Szülőkkel, mert az intézmény az Oktatási Hivatal által nyilvántartott lista alapján kizárólag lakcím szintű elérhetőséggel rendelkezik.

Az Óvodai beiratkozás adatlapja innen letölthető

Beiratkozás adatlap

 

  1. Ha a Szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor a Szándéknyilatkozat nevű nyomtatványt elektronikus úton 2021. május 14. napjáig juttassa el az általa választott óvoda vezetője részére.

A Szándéknyilatkozat innen letölthető

Szándéknyilatkozat

 

Az óvodák a gyermekek felvételéről 2021. június 04. napjáig döntenek, és erről írásban értesítik a Szülőket.

 

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2021. június 04. napjáig dönt.

 

Az óvodák felvételi körzetei megtekinthetőek a www.vecses.hu honlapon.

 

Az önkormányzati fenntartású óvodák elérhetőségei:

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda

 (2220 Vecsés, Fő út 83., tel.: 06-29/350-310 http://www.falusiovi.hu

E-mail: info@falusiovi.hu)

Vecsési Mosolyország Óvoda

(2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15. 06-29/350-554 http://www.mosolyorszagovi.hu

E-mail: mosolyorszagovi@gmail.com)

Bálint Ágnes Óvoda

(2220 Vecsés, Toldy F. u. 31. tel.: 06-29/350-147 http://www.balintagnesovoda.hu

E-mail: balintagnesovi@gmail.com)

Vecsési Tündérkert Óvoda

(2220 Vecsés, Halmy József tér 1. 06-30/668-7006 http://www.tunderkertovoda.hu

E-mail: vecses.tunderkertovoda@gmail.com)

 

Vecsés, 2021. április 19.                               

                                                                                 Vecsés Város Önkormányzata