Vecsési Mosolyország Óvoda

Álláshirdetések

Álláshírdetések

Logopédus

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

VECSÉSI MOSOLYORSZÁG ÓVODA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében logopédus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Logopédiai feladatok ellátása SNI gyermekekkel.
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 21 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Vecsési Mosolyország Óvoda, 2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15. / Tompa u. 25. / Eötvös u. 30.
Álláshirdető szervezet bemutatása: Kétnyelvű, Német Nemzetiségi Óvoda, Zöld Óvoda,
Állatbarát Óvoda.
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség
– logopédia szakirány
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.26. 12:00
A pályázat elbírálásának módja: óvodavezetői döntés alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.29. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.02.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM).